Her er du:

Indhold

Artville

Det overordnede tema i P1-forløbet har været: Virkelighed og modeller. Med undertemaet: ”Artville”- Minimale fleksible boliger i skudehavnen. Der er i projektet arbejdet problemorienteret med at skabe en bolig, som udnytter mekaniske og fleksibilitets-principper til at skabe optimale rammer for en kunstner.

Skudehavnen er et roligt åndehul fra det travle samfund. Indbyggerne vil væk fra den travle, moderne verden, og i stedet holde fast ved deres gamle maritime historie, som har præget byen, siden den opstod. Udgangspunktet har været at skabe en kunstnerbolig, der besidder fleksible og mekaniske egenskaber uden at overtrumfe stedets ånd. Kunstnere prioriterer lysforhold meget højt, derfor vil mekanisk fleksibilitet, i form af rotation, blive brugt til regulering af sollyset. Et fokus har desuden været, at det ydre udtryk på boligen skal være maritimt og gammeldags, mens det indre skal designes ud fra funktionalitet. Det moderne bliver på den måde integreret i det traditionelle udtryk i Fjordbyen.

Projektet er udarbejdet i en seksmandsgruppe. Det viste materiale (grafik og fotos) er udarbejdet af undertegnede.